logo

Prihláška do Detského Kamarátskeho Tábora

Termín: nedeľa 14.7.2019 - sobota 27.7.2019
Miesto: Horský Hotel Bartoška
Kapacita: 110
Cena:
Bez dopravy 340€

s dopravou 360€
Tento rok sme si pripravili zľavu pre súrodenca vo výške 10€, naďalej platí aj možnosť zaplatiť tábor na splátky do 31.12.2019.

Vaša prihláška sa pre nás stane záväznou po zaplatení zálohy za tábor (50€) - bankovým prevodom, alebo priamym vkladom na účet IBAN: SK51 1100 0000 0026 2322 8107 Tatra banka
Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (rrrrmmdd)
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 9920190714
účel platby: tábor – meno a priezvisko dieťaťa
Cena:
s dopravou 360 €
bez dopravy 340 €

Doplatok treba uhradiť do 10.7.2019 (v prípade splátok do 31.12.2019).