naši táboroví vedúci

Tento rok nebude medzi našimi vedúcimi chýbať ani Špajďo, Igi, Miška, Mirka, Lucka, Dušan, Triša, Aďka, Katka Šanka a Katka Halenárová :)

Mirka | vedúca
Katka | vedúca
Spajďo | vedúci
Lucia | vedúca
Igi | vedúci
Mišiačik | vedúca
Batman | vedúci
Dušan | vedúci
Jarko | vedúci v zácviku
Radko | vedúci v zácviku
Stanka | vedúca v zácviku
Antony | vedúci v zácviku
Kriko | vedúci v zácviku
Laura | vedúca v zácviku
Beba | vedúca v zácviku

V MINULÝCH ROČNÍKOCH S NAMI BOLI AJ